Demokrasya sa Gobyerno at Kapitalismo

Last Update:

Ang gobyerno ay hindi bobo! Sadya lahat ang kilos nito at mas malala ito!

Katuwang ang mga malalaking korporasyon ng gobyerno sa pagpapalaganap ng mga “batas” na iilan lang naman ang nakikinabang at pinagsisilbihan. Ang masama pa rito, ang marami sa batas na ito ay hindi patas, dahil ang mga ito ay sinulat hindi ng taong masa na silang nakararanas ng kawalan ng hustisya, kundi ng mga ulupong sa naghaharing uri na maginhawang naninirahan sa kanilang malalaking bahay.

Ito ba ang bunga ng demokrasya?

Katakataka tuloy isipin na ang mga lahat ng masasamang nangyayari sa atin ngayon ay dahil sa demokrasya. Para bang ito ang pinili natin.

Tinalakay kamakailan ni Dave Darby sa kanyang sanaysay ang apat na pananaw tungkol sa tinatawag nating demokrasya.1

Ang sumusunod ay ang pagtangka naming isalin ang mga pangunahing punto nito sa wikang Filipino. Gayunpaman, hinihikayat namin ang mambabasa na basahin ang kabuuan (English), na ang link ay matatagpuan sa footnotes.

1. “Namumuhay tayo sa Demokrasya”

Nasa estado ang kapangyarihan, na siyang ipinapatupad ang kagustuhan ng karamihan. Pinipili ng taumbayan ang mga tao at partido na kumakatawan sa kanilang mga adhikain. Ang mga napili ang bumubuo ng gobyerno. Marami na ang namatay para lang makaboto ka, kaya ang pagboto ay ang tungkulin mo bilang mamamayan.

2. “Walang demokrasya, dahil wala sa estado ang tunay na kapangyarihan.”

Tuta lang ang estado ng mga korporasyong madalas sa Davos.2 Ang tinatawag nating demokrasya ay lunod sa corporate money, galing sa mga korporasyon patungo sa bulsa ng mga politiko. At paano pamamahalaan ng national government ang mga multinational corporation? Lagpas na ito sa kakayahan ng estado, dahil mas malawak at mas malalim ang saklaw ng mga korporasyon.

3. “Walang demokrasya, dahil katuwang ng estado ang mga korporasyon sa pamamalakad ng isang lipunan.”

Magkaugnay ang layunin ng estado at ng mga korporasyon, kaya nasa interes nila ang magtulungan.

Ito ang iilan sa mga natatanggap ng politiko mula sa korporasyon:

  • Mga Donasyon
  • Mga position bilang board member
  • Magagarang bakasyon
  • Mga share sa kompanya

At ito naman ang iilan sa mga natatanggap ng mga korporasyon mula sa gobyerno:

  • Mababang buwis; o minsan, nakakalusot (o pinalulusot) sa buwis.
  • Bagong infrastructure (Skyway? Aeropolis?) na pabor lang sa iilan. Di na bali kung ang mga construction nito ay magpapaalis sa maraming tao sa kanilang tirahan, at/o makakasira pa sa kalikasan.
  • Madalas pinipili ang malalaking korporasyon para sa mga government contract.

4. “Hindi mahalaga kung sino ang nasa gobyerno, dahil ang sistema ay may sariling pwersa na ‘di kayang baguhin ng eleksyon.”

Kung iisiping mabuti, sino ba talaga ang may kontrol?

Ang global economy ay may sariling lakas na ‘di kayang hamunin ng nag-iisang bansa. Kung ang mga polisiya ng isang bansa ay hindi naaayon sa kagustuhan ng mga international investor, wala sa kanila ang magtatayo ng business sa bansang iyon. Bababa ang bansa sa global rankings dahil sa capital flight.

Capital flight3 ang tawag sa pag-aalis ng mga korporasyon ng kanilang financial assets at kapital palabas ng bansa. Marami pa ang maaaring maging sanhi nito, gaya ng kaguluhang may kinalaman sa politika o ekonomiya. At dahan-dahang pagbagsak naman ng ekonomiya ng bansa ang isa maaaring maging bunga nito, na siya namang magdudulot ng mas mababang kalidad ng pamumuhay ng karamihan, dahil sa kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng bilihin, atbp.

Siyempre, kabisado na natin ang internal logic ng mga kapitalista: “Bakit ako mamumuhunan sa palugi?”

Lahat ay may presyo, at lahat ng may presyo ay kailangang tubuan.

Ikaw, mambabasa, sa apat na nabanggit, ano(-ano) ang pinaniniwalaan mo?

At sa tingin mo, kaya bang magtagumpay ng demokrasya sa ilalim ng kapitalismo? Kung oo, paano? Kung hindi, bakit? TNU


  1. Darby, D. (2021, August 8), Our response to: “why don’t you start a political party?” Lowimpact.org https://www.lowimpact.org/our-response-to-why-dont-you-start-a-politic ↩︎

  2. And World Economic Forum ay mayroon taunang pagtitipon sa Davos-Klosters, Switzerland, bagaman kinansela ang para sa 2021. Ang pagtitipon ng mga global leader sa resort town na ito ay, kung tutuusin, walang naman talagang magandang pinatutunguhan. Palusot lang ito ng mga bilyonaryo at ng iba pang naghaharing uri na may ginagawa silang makabuluhan para sa atin at sa kalikasan. Alamin pa: https://www.weforum.org/about/world-economic-forum ↩︎

  3. Chen, J. (2021, February 8). Capital Flight Definition. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/c/capitalflight.asp ↩︎