Paano dapat mag-serve ng search warrant ang pulis sa bahay?

Last Update:

galing sa payo ni Kristina Conti.

 1. Mayroon dapat search warrant (SW) na pirmado ng isang judge. Dapat kumpleto at tama ang address, at partikular ang mga bagay na hinahanap.
 2. Kailangang magpakilala ang pulis, at ipaalam kung bakit sila naroon. Kung hindi sila sinagot o pinagbuksan nang nasa loob, saka lang sila pwedeng manira ng pintuan, bintana, o anuman. Ulit: kailangan alam nang nasa loob ng bahay na pulis ang dumating (unipormado) at kung ano ang pakay.
 3. Kaagad dapat isagawa ang search o paghahanap sa mga bagay na nakasulat sa SW. Kailangang may witness sa search: ang (mga) may-ari o nakatira sa bahay, o kaya kapamilya. Kung wala, dapat magtawag ng dalawang taga-roon sa lugar “of sufficient age and discretion1.” Malimit ipapatawag ng pulis ang barangay. Sa drug cases kasi, required ang barangay, media, o DOJ, alinman sa dalawa. Ang tawag sa kanila ay insulating witnesses.
 4. Dapat maayos ang documentation sa search. Kailangang gumawa ng detalyadong imbentaryo o resibo na nakuha sa lugar. Kung hindi ito maiaabot sa may-ari o nakatira, dapat iiwan ang papel sa lugar kung saan natagpuan at kinuha ang kontabando.
 5. Kung kontrabando—firearms na walang lisensya, explosives, o droga—maaaring hulihin ang (mga) taong may hawak sa bagay o kontrol ng lugar kung saan nakuha ito. May special laws kasi tungkol sa illegal possession ng mga ito. Labas dito, at kung hindi mahuli sa akto ng paggawa ng krimine, pwede lang kunin ang gamit, na gagawing ebidensya sa kasong isasampa. Saka lang ‘pag nasa korte na ang kaso na maaaring ma-isyuhan ng warrant of arrest ang taong may hawak o kontrol ng bagay noong nag-search. SA ARESTADO: Kailangang ipaalam sa tao kung bakit siya inaaresto, at basahan ng Miranda rights. Magkaiba ang proseso/operation ang search at ang arrest.
 6. Magre-report ang pulis sa judge na nag-isyu ng warrant.

Paano kung…

 1. Walang SW? Mananagot ang pulis sa violation of domicile, na krimen ayon sa Revised Penal Code (RPC) Article 128.
 2. May SW pero may pagmamalabis? Krimen ito ayon sa RPC Article 129.
 3. Kinuha ang gamit na wala sa SW? Maaaring panagutin sa RPC Article 129. Maaari ring kasuhan ng pagnanakaw depende sa sirkumstansya.
 4. Nag-search nang walang witness? Krimen ito ayon sa RPC Article 130.
 5. Wala/hindi maayos ang return sa korte? Maaaring ma-contempt of court. TNU

 1. A person of suitable (or sufficient) age and discretion is one who has attained the age of full legal capacity (18 years old) and is considered to have enough discernment to understand what is happening. Discretion is defined as the “ability to make decisions which represent a responsible choice and for which an understanding of what is lawful, right, or wise may be presupposed.” Thus, such person, must know how to read and understand the language in which the SW is written (most likely in English). ↩︎