TAYO NA UMAAKLAS!

at humahampas, kumakalampag; pwede nang maging sagot sa tanong na ‘Quis custodiet custodes ipsos?’

Kailan ang huling beses na tinignan mo kung may maitutulong ka sa sarili mo, sa kapwa mo, at sa lipunan? ‘Di naman kailangang engrande. Sapat na siguro ang good intention(s?), kahit payak.

This blog tries to convince that you are capable of Change you’re waiting to happen. While we are all in this together, allow me to say this: NOW is the time to help one another, dahil inip na ang pag-asa!