TAYO NA UMAAKLAS!

at humahampas, kumakalampag; pwede nang maging sagot sa tanong na ‘Quis custodiet ipsos custodes?’

Kailan ang huling beses na tinignan mo kung may maitutulong ka sa sarili mo, sa kapwa mo, at sa lipunan? ‘Di naman kailangang engrande. Sapat na siguro ang good intention(s?), kahit payak.

This blog tries to convince that you are capable of Change you’re waiting to happen. Maglagom kayo, mga kasama! NOW is the time to help one another, dahil inip na ang pag-asa!